Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
eowyn
3523 ce63
Reposted fromnepotism nepotism viainsanedreamer insanedreamer
eowyn
2072 0bec 500
eowyn
8711 5f01 500
Reposted fromnervure nervure viainsanedreamer insanedreamer
eowyn
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
eowyn

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viainsanedreamer insanedreamer
eowyn

It’s so weird how the world is floating like what if it falls

THIS POST MADE ME REALLY UNCOMFORTABLE

Reposted frominsanedreamer insanedreamer
eowyn
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajapanica japanica
eowyn
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
eowyn
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
eowyn
eowyn
5310 5e86 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaRecklessKid RecklessKid
eowyn
4955 79bf
eowyn
Reposted fromsaski saski viapl pl
eowyn
6414 21cd
Reposted fromruiko ruiko viajapanica japanica
eowyn
4282 af33
Reposted frommariola mariola viahogwarts hogwarts
9245 22c1
eowyn
4112 9a1b
Reposted fromlipcoweczeresnie lipcoweczeresnie viaszszsz szszsz
9235 9d11
8099 ad92 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaharinezumi harinezumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl